Verzekeringen voor Particulier & Bedrijf
De Excelsior 38
9207 DE Drachten

Bedrijfsschade

Uw bedrijfspand en de goederen zijn van groot belang bij de uitoefening van uw bedrijf. Maar wat nu als door een schade uw bedrijfsactiviteit stil valt?

Een bedrijfsschadeverzekering biedt hiervoor dekking. Te denken valt bijvoorbeeld aan een bedrijfsstilstand door een schade als gevolg van brand, diefstal, storm, bliksem, ontploffing, langdurige uitval van energie etc. De exacte dekking is afhankelijk van de gekozen vorm: uitgebreid of extra uitgebreid. De premie is o.a. afhankelijk van uw bedrijfsactiviteit, type bedrijfspand en de locatie, gekozen eigen risico, de uitkeringsperiode, maatregelen ter voorkoming van schade, etc.

 

Voorkomen is uiteraard beter dan verzekeren. Heeft u voldoende maatregelen genomen ter voorkoming van bijvoorbeeld brand? Vul hier de checklist in en krijg een advies hoe u ervoor staat. 

 

Het voortbestaan van uw onderneming kan afhangen van een goede bedrijfsschadeverzekering. Een bakkerij of viswinkel is bijvoorbeeld erg afhankelijk van het pand inclusief de bakovens. Zo heeft elk bedrijf zijn specifieke eigenschappen en risico's welke bepalen of en welke dekking noodzakelijk is.

 

Weet u welke risico's u loopt, wat de financiële gevolgen zijn en hoe u dit oplost? Wij helpen u met een juiste inventarisatie.

 

Neem met mij contact op voor een goed advies. © 2021 Gardenier advies Drachten / Ontwerp: Groenewold Reclame / Techniek: SkarWeb