Verzekeringen voor Particulier & Bedrijf
De Excelsior 38
9207 DE Drachten

Arbeidsongeschiktheid

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzekert een zelfstandige zichzelf tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Op deze manier voorkom je inkomensverlies, zorg je ervoor dat je onderneming kan blijven voortbestaan en dat je zonder 'kleerscheuren' je pensioendatum bereikt.

Maar voordat ik dieper in ga op de ins and outs van een AOV, eerst nog het volgende. In de praktijk merk ik dat er nogal wat misvattingen bestaan over de AOV waardoor er argumenten ontstaan om geen AOV te sluiten.

 

"Veel verzekeraars keren toch niet uit"

In de praktijk blijkt dat in 95% van alle (ziek)meldingen er een uitkering volgt. In slechts 5% van de gevalen dus niet. Welke oorzaken heeft dit?

Er is of geen medisch aantoonbare oorzaak van arbeidsongeschiktheid

→ Bij het afsluiten van een AOV is een uitsluiting voor een bestaande kwaal opgenomen.

→ de gezondheidsvragen bij het afsluiten van de AOV zijn niet naar waarheid beantwoord.

 

"Ik wordt toch niet arbeidsongeschikt"

In de praktijk blijkt dat 1 op de 7 zelfstandig ondernemers te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid (kort of landurig).

 

"Een AOV is veel te duur"

Een zelfstandig ondernemer schat de prijs van een AOV 2 tot 3 keer hoger in dan de werkelijke kosten.

 

"Ik maak zelf wel een spaarpotje"

In het voorbeeld hieronder 'hoeveel geld heb ik nodig' leg ik uit hoeveel geld je na arbeidsongeschiktheid in het spaarpotje moet hebben om je eigen inkomen voor korte of langere tijd te kunnn opvangen.

 

Hoe groot is het risico dat ik arbeidsongeschikt raak?

Het risico dat je arbeidsongeschikt wordt verschilt per persoon. Iedereen heeft wel eens een griepje. Maar ook een ongeluk zit in een klein hoekje. En het is echt niet alleen de buurman die een hartinfarct krijgt of een andere ernstige ziekte. Maar als je langdurig arbeidsongeschikt raakt, zijn de gevolgen vaak ernstig. Je kunt voor langere tijd niet werken en verdient dus ook niets. Als je als zelfstandige arbeidsongeschikt wordt, moet je zorgen dat je zelf in je inkomen kunt voorzien.

 

Hoeveel kan het me kosten als ik arbeidsongeschikt wordt?

Dat hangt ervan af. Met een griepje ben je een week uit de running. Dat is te overzien. Maar als je langdurig arbeidsongeschikt wordt, valt je inkomen voor langere tijd weg en moet je er dus voor zorgen dat er op een andere manier geld binnenkomt. De kosten daarvan kunnen flink oplopen. Stel je voor dat je op je 40e volledig arbeidsongeschikt raakt. Je had een inkomen van € 30.000. Dat betekent dat je tot je pensioen een vervangend inkomen moet hebben. En de meeste mensen kunnen dat niet bij elkaar sparen. Want 25 jaar lang € 30.000 is een spaarpotje van € 750.000.

 

En wat gebeurt er met mijn pensioenopbouw als ik arbeidsongeschikt word?

Wanneer je arbeidsongeschikt raakt valt je inkomen voor langere tijd weg. En dit heeft uiteraard invloed op je aanwezige spaargeld en het nog op te bouwen deel voor je oudedag. In het vorige onderdeel kon je zien wat dit voor gevolgen heeft. Zo zie je maar weer, dat arbeidsongeschiktheid nauw verbonden is met je pensioen. Het één heeft invloed op het andere.

 

Wat kan ik doen om het risico te verkleinen?

Je kunt natuurlijk niet alles voorkomen, maar je kunt er zelf wel aan bijdragen dat de kans dat je arbeidsongeschikt raakt zo klein mogelijk is. Dat kun je bijvoorbeeld doen door zo veilig mogelijk te werken en aandacht te besteden aan preventie. Dat kan door te werken met goede materialen en op tijd rust te nemen. Ook in je persoonlijke leven kun je de kans op arbeidsongeschiktheid verkleinen door gezond te leven en gevaarlijke sporten te mijden.
Je hoeft dus niet direct heftige financiële maatregelen te nemen als je het risico op arbeidsongeschiktheid wilt aanpakken.

 

Moet ik het risico afdekken met een verzekering?

Of het voor jou noodzakelijk is een verzekering te sluiten hangt van je persoonlijke situatie af. Heb je voldoende inkomen van je partner of een andere bron van inkomsten (pensioen, uitkering, loon, verhuur onroerend goed) achter de hand. Dan is het sluiten van een verzekering misschien niet nodig. Als dat niet het geval is, en je bent wel verantwoordelijk voor het inkomen van je huishouden, dan is het verstandig om toch eens naar de verzekeringsmogelijkheden te kijken.

 

Wat kan ik doen om de premie te drukken?

Je kunt de wachttijd (eigen risicoperiode) verlengen van bijvoorbeeld 14 dagen naar 1 of 2 maanden. Je moet er dan wel voor zorgen dat je voldoende geld achter de hand hebt om in deze periode jezelf van een inkomen te voorzien.

 

Hoeveel geld heb ik nodig ?

Als je als zelfstandig ondernemer volledig arbeidsongeschikt raakt, valt je inkomen meestal helemaal weg. Je moet dan zelf voor je inkomen zorgen, totdat je recht hebt op AOW en/of pensioen. Hoeveel geld nodig is om die periode te overbruggen, is afhankelijk van je leeftijd en het inkomen dat je nodig hebt om te leven.

 

Voorbeelden
Stel dat je bent 40 jaar en je kan op je 65e met pensioen.

Het inkomen dat je per jaar nodig hebt om te leven is € 30.000. Als je nu arbeidsongeschikt raakt, heb je 25 x € 30.000 = € 750.000 nodig.

 

Stel dat je bent 58 jaar en je kan op je 63e met pensioen, en tot die tijd heb je € 40.000 per jaar nodig.

Als je nu arbeidsongeschikt raakt, heb je 5 x € 40.000 = € 200.000 nodig.

 

Wat heb ik achter de hand?

Als zelfstandige ben je zelf verantwoordelijk voor het treffen van een voorziening in het geval van arbeidsongeschiktheid. Toch is het niet altijd nodig om een verzekering af te sluiten. Misschien heb je een partner die genoeg geld verdient voor jullie samen. Of je hebt veel vermogen in je bedrijf, op je spaarrekening of in je eigen huis. Je moet dan goed uitzoeken of dat genoeg is om van te kunnen leven. En hoe snel/gemakkelijk kan je bij dit geld komen?

  

Nog even het voorbeeld van een 40-jarige. Hoe lang zing ik het uit met mijn spaargeld?

Mijn huidige spaarbedrag  € 10.000,-

 

Het inkomen dat ik per jaar wil hebben : € 30.000,- 

 

Ik kan dan 4 maanden vooruit met mijn spaargeld

 

 


Hoeveel geld heb ik dan tot mijn pensioen nodig?

Het inkomen dat ik per jaar wil hebben is € 30.000,-:

 

Het aantal jaar tot mijn pensioen is nog 25 jaar

Ik heb € 750.000,- spaargeld nodig om het uit te zingen tot mijn pensioen

 

  

  • Maar wat is een AOV en hoe werkt deze?
  • Welke vorm is handig voor mij?
  • Is het wel of niet noodzakelijk om een dergelijke verzekering af te sluiten?
  • En hoe zit het als mijn situatie verandert? 

Om meer te weten over de noodzaak van een verzekering en welke vorm het meest geschikt is moet je inzicht hebben in je persoonlijke situatie. Dit is erg ingewikkeld en vraagt veel kennis van financiële zaken, verzekeringsvormen en wetgeving. Door middel van een volledig adviestraject help ik je bij het maken van de juiste keuzes.

 

Dit adviestraject bestaat o.a. uit: 

  • het inventariseren van je persoonlijke situatie en wensen
  • het interpreteren van alle aangeleverde informatie
  • het uitbrengen van een advies afgestemd op je persoonlijke situatie
  • het aanvragen van offertes bij diverse verzekeraars
  • het afsluiten van het best passende financiële product

Neem met mij contact op voor een goed advies.© 2021 Gardenier advies Drachten / Ontwerp: Groenewold Reclame / Techniek: SkarWeb