Verzekeringen voor Particulier & Bedrijf
De Excelsior 38
9207 DE Drachten

Aansprakelijkheid en recht

Net zoals bij de particulier, zijn er voor u als ondernemer ook schadegevallen waarvoor u financieel aansprakelijk gesteld kunt worden of u raakt betrokken bij een juridisch conflict. In tegenstelling tot sommige particulieren heeft de overheid voor u geen financieel vangnet. De juridische kosten kunnen enorm oplopen en het voortbestaan van uw onderneming staat op het spel.

Bedrijfs - en beroepsaansprakelijkheid 

Fouten maken is menselijk. Tijdens een opdracht veroorzaakt u schade aan de eigendommen van de opdrachtgever of u geeft een verkeerd advies en uw klant stelt u aansprakelijk voor de financiële gevolgen. Dan is het fijn om te weten dat u een goede aansprakelijkheidsdekking heeft.

 

Voorbeeld bedrijfsaansprakelijkheid: tijdens dakwerkzaamheden veroorzaakt een installatiebedrijf brand bij een opdrachtgever. Schade: € 20.000,- bestaande uit afgebrande uitbouw en verloren gegane inboedel. Het gaat hier om materiele schade. Soms is er overlap in deze dekking en de zogenaamde CAR-dekking  (constructie allrisk / bouw - en montage). Wij adviseren dan ook om beide dekkingsvormen bij dezelfde verzekeraar onder te brengen.

 

Voorbeeld beroepsaansprakelijk: een arts begaat een medische fout, een advocaat vergeet een beroepstermijn, een notaris stelt een verkeerde akte op, een financieel adviseur geeft een fout advies. Het gaat hier om vermogensschade. 

 

Bedrijfsrechtsbijstand

U heeft een opdracht uitgevoerd en uw klant betaalt de rekening niet. U heeft juridische hulp nodig bij het verweer tegen een onterechte schadeclaim van een opdrachtgever. Uw gemeente weigert een vergunning voor uitbreiding van uw bedrijfsactiviteiten. U bent het niet eens met de inspecteur van de belastingdienst inzake een aanslag. Dit zijn zo een aantal voorbeelden waarbij juridische hulp vaak welkom en noodzakelijk is. De jurididische kosten kunnen enorm oplopen als u bedenkt dat het gemiddelde uurtarief van een advocaat of jurist tussen de € 150,- en € 200,- ligt. Dan is het fijn om te weten dat u een goede rechtsbijstanddekking heeft. 

 

De premie is afhankelijk van uw beroep, bedrijfsactiviteiten, personeel, diploma's, vergunning, eigen risico, omvang dekking, algemene voorwaarden, etc.

 

Neem met mij contact op voor een goed advies.© 2021 Gardenier advies Drachten / Ontwerp: Groenewold Reclame / Techniek: SkarWeb