Verzekeringen voor Particulier & Bedrijf
De Excelsior 38
9207 DE Drachten

Arbeidsongeschiktheid AOV

Een veel gehoorde opmerking is dat de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering duur is. Dat was lange tijd inderdaad het geval. Maar door toenemende concurrentie op de verzekeringsmarkt zijn de premies tot wel 40% gedaald. En dat is goed nieuws voor u.

Ondanks de veel lagere premies ten opzichte van jaren geleden zijn er nog steeds heel veel zzp'ers zonder AOV.

Veel onverzekerde zzp'ers zouden zich wel tegen arbeidsongeschiktheid willen verzekeren, maar vinden de huidige premies te hoog.

Ruim vier op de tien zzp'ers (42,2%) heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) , terwijl zij zich wel bewust zijn van de risico's. De helft van deze groep zzp'ers is wel bereid zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, maar tegen een relatief lage premie. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 969 zzp'ers in opdracht van Aegon. Ten opzichte van vorig jaar zijn er wel meer zzp'ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Dit ligt deels aan het stijgende aantal zzp'ers. Het aantal bewust AOV-loze zzp'ers is gelijk gebleven. Het percentage zzp'ers die de AOV in overweging nemen is licht gedaald met 3%.

 

Wanneer wél een AOV?

Iets meer dan de helft van de bewust AOV-loze zzp'ers (21,6% van het totale aantal zzp'ers) wil zich wel tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren en zijn bereid gemiddeld € 52,10 per maand te betalen. Dat is fors minder dan de zzp'ers die een AOV overwegen (€ 104,83) en zzp'ers die al over een AOV beschikken (€ 237,25).

 

Hoe hoog is de premie?

Premies van een AOV varieren van € 50,- tot wel €500,- per maand. Uiteraard praat je dan over zeer uitéénlopende verzekeringsproducten.

 

Zie ook© 2021 Gardenier advies Drachten / Ontwerp: Groenewold Reclame / Techniek: SkarWeb